Välkommen till Learning Study

Vi hjälper Er att i ett kollegialt lärande utveckla undervisning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för elevers bättre möjlighet till lärande. Vi erbjuder utbildningar, föreläsningar, seminarier och handledning.

Kontakta oss för mer information och diskussion om utbildning och upplägg för Er skola/kommun…

 

Dags att anmäla sig till Nätverksträff för lärare och skolledare som arbetar med och har intresse av Learning study/Variationsteorin/Ämnesdidaktiskt Kollegium!
Klicka på länken för information om Nätverksträffens innehåll och anmälan