Välkommen till Learning Study

Vi hjälper Er att skapa en hållbar kultur där lärare utvecklar undervisning kollaborativt på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, för elevers bästa möjlighet till lärande. Vi kan bland annat erbjuda utbildningar, föreläsningar, seminarier och handledning.

Kontakta oss för mer information och diskussion om utbildning och upplägg för Er skola/kommun…

 

Nyhet

Äntligen är det dags för nätverksträff i ÄDK igen!

Inbjudan