Aktuellt

Nedan finner Ni exempel på arbete vi genomför under läsåret 2018/2019:

  • Utbildar skolledare och lärare till lärledare för att kunna leda och utveckla Ämnesdidaktiska Kollegium (ÄDK) på sina skolor
  • Öppna lektioner för lärare att delta i, där de får komma och observera undervisning samt delta i diskussioner efter undervisningen.
  • Utbildar lärare att kunna genomföra och leda Öppna lektioner på sina skolor

Förutom ovanstående punkter undervisar Maria lite på Öjersjö Storegård skola samt föreläser om variationsteorin i praktiken och vad det kan ge för elevers möjlighet till lärande. Henrik fortsätter att forska inom kollaborativt arbetssätt på vetenskaplig grund, på Jönköping University. Både Henrik och Maria är fortfarande knutna till Göteborgs Universitet och Variationsteoretiska gruppen. Där bidrar de med praktiska erfarenheter av både Variationsteorin, Learning study och Ämnesdidaktiskt kollegium i syfte att vidareutveckla fältet, till att bli så effektivt som möjligt för elevers lärande. Vi utbildar lärledare och handleder lärgrupper inom Ämnesdidaktiskt kollegium och Öppna lektioner.