Aktuellt

Nätverksträff den 4:e och 5:e oktober 2018

Den 4:e och 5:e oktober 2018 kommer den fjärde Nätverksträffen äga rum, för lärare som arbetar med Variationsteori, Learning Study och Ämnesdidaktiskt Kollegium i sin planering och undervisning.

Ladda ner inbjudan

Ladda ner anmälan


Nedan finner Ni exempel på arbete vi genomför under läsåret 2017/2018:

  • Utbildar skolledare och lärare till lärledare för att kunna leda och utveckla Ämnesdidaktiska Kollegium (ÄDK) på sina skolor
  • Handleder Learning studies
  • Föreläser på nationella och internationella konferenser om att skapa hållbara kulturer där lärare i ett kollegialt lärande utvecklar sin dagliga undervisning tillsammans
  • Arrangerar Öppna lektioner för lärare att delta i, där de får komma och observera undervisning samt delta i diskussioner efter undervisningen.
  • Utbildar lärare att kunna genomföra och leda Öppna lektioner på sina skolor

Förutom ovanstående punkter undervisar Maria på Öjersjöskolorna, leder där skolans Ämnesdidaktiska kollegium arbete. Henrik fortsätter att forska inom kollegialt lärande på vetenskaplig grund, på Jönköping University. Både Henrik och Maria är fortfarande knutna till Göteborgs Universitet och Variationsteoretiska gruppen. Där bidrar de med praktiska erfarenheter av både Variationsteorin, Learning study och Ämnesdidaktiskt kollegium i syfte att vidareutveckla fältet, till att bli så effektivt som möjligt för elevers lärande.