Nätverksträffar

2018

Stort TACK för ännu en mycket givande nätverksträff tack vare alla er deltagare som bidrog med er klokskap. Nedan finner ni PP från dagarna.

Johanna, Ellen, Henrik, Maria.

Ellen_Promoting student agency via Variation Theory_20181004_handouts.pdf
Henrik_LearS_ADK_OL.pdf
Henriks_Marias_sammanfattning_slutsatser_NT_2018.pdf
Johanna_Fran samst till bast - Johanna Brzezinska och Maria Bergqvist.pdf
Maria_Analysredskap.pdf

2016

Stort tack för detta årets Nätverksträff i Nässjö, där alla (lärare, skolledare, forskare) bidrog på ett fantastiskt sätt.
Nedan finner ni länkar till de PP:er som användes under träffen.
/Henrik & Maria
 

Ämnesdidaktiskt_kollegium_Bosgårdskolan_Kristofer_Karlsson.pdf
Ämnesdidaktiskt_kollegium_Henrik_Hansson.pdf
Ämnesdidaktiskt_kollegium_Kryddgårdsskolan_Annica_Trenneman_Sara_Otthen.pdf
Berättelseskrivning_Anja_Thorsten.pdf
Kritiska_aspekter_Ference_Marton_Pernilla_Mårtenssona.pdf
Negativa_tal_Anna_Lövström.pdf
Pågående_form_engelska_Clare_Lindström.pdf
Sociokulturella_perspektiv_Inger_Eriksson.pdf
Variationsteorin_i_praktiken_Maria_Bergqvist.pdf