Nätverksträffar

Stort tack för detta årets Nätverksträff i Nässjö, där alla (lärare, skolledare, forskare) bidrog på ett fantastiskt sätt.
Nedan finner ni länkar till de PP:er som användes under träffen.
/Henrik & Maria
 

Ämnesdidaktiskt_kollegium_Bosgårdskolan_Kristofer_Karlsson.pdf
Ämnesdidaktiskt_kollegium_Henrik_Hansson.pdf
Ämnesdidaktiskt_kollegium_Kryddgårdsskolan_Annica_Trenneman_Sara_Otthen.pdf
Berättelseskrivning_Anja_Thorsten.pdf
Kritiska_aspekter_Ference_Marton_Pernilla_Mårtenssona.pdf
Negativa_tal_Anna_Lövström.pdf
Pågående_form_engelska_Clare_Lindström.pdf
Sociokulturella_perspektiv_Inger_Eriksson.pdf
Variationsteorin_i_praktiken_Maria_Bergqvist.pdf