Tjänster

Nedan finner Ni exempel på tjänster vi kan erbjuda. Kontakta oss för att utifrån Era förutsättningar och önskemål diskutera och skräddarsy bästa möjliga utbildning/tjänst.

 • Handledning/Coaching
  • I kollaborativt lärande fokuserat undervisningsutveckling
  • I Learning studies
  • I Ämnesdidaktiskt Kollegium
  • I lärares planering/undervisning/utvärdering av undervisning
  • I att genomföra Öppna lektioner
 • Utbildning
  • Av förstelärare att driva skolutveckling på vetenskaplig grund
  • Av skolledare för att leda skolutveckling på vetenskaplig grund.
  • Av lärare till att kunna handleda Learning studies
  • Av lärare till att kunna leda Ämnesdidaktiska Kollegium
  • Av lärare till att leda Öppna lektioner
  • I kollaborativt lärande
  • I variationsteorin

Tjänsterna kan genomföras genom schemalagda möten, semenarieserier, föreläsningar….