Ämnesdidaktiskt Kollegium

Ämnesdidaktiskt Kollegium är ett arrangemang som syftar till att skapa en hållbar kultur där lärare kontinuerligt utvecklar sin dagliga undervisning tillsammans. Ämnesdidaktiskt Kollegium är utvecklat tillsammans med forskare på Göteborgs Universitet. Learning study, Variationsteorin och Teachers Research Groups är de tre bärande delarna i Ämnesdidaktiskt kollegium. Dessa delar har visat sig ge goda effekter på kvalitativ skolutveckling, kollegialt lärande och elevers lärande.

Ämnesdidaktiskt Kollegium är en variant av vad som i Kina kallas Teachers’ Research Groups (Paine & Ma, 1993). I Kina ses planering och utvärdering av undervisning som en kollektiv aktivitet. Syftet med Teachers’ Research Groups är att säkerställa och utveckla undervisningens kvalité på skolan genom att lärare kollegialt och kontinuerligt planerar, utvärderar och utvecklar undervisningen tillsammans i respektive ämne. Ämnesdidaktiskt kollegium får även stöd i annan forskning som tex. Hattie (2012), Timperley (2013), William (2013)…

Vår vision är att Ämnesdidaktiskt Kollegium ska bidra till att ge våra elever bättre möjligheter till lärande genom att även svenska lärare kontinuerligt och systematiskt utvecklar sin dagliga undervisning tillsammans. Fullan & Quinn, (2016), Hargreaves & Fullan, (2013).

Fullständiga referenser finner Ni under fliken Litteratur.