Om oss

Henrik Hansson & Maria Bergqvist är två av de första lärarna i Sverige som på Öjersjöskolorna i Partille kommun fick delta i Learning study i början av 2000-talet. De har sedan dess arbetat med att utveckla sin egen och andra lärares undervisning med hjälp av kollaborativt lärande i form av Learning study och Ämnesdidaktiskt kollegium där Variationsteorin är kärnan i arbetet. Fram till 2018 har de handlett över 150 Learning studies runtom i Sverige, samt utbildat hundratals lärare till att leda Ämnesdidaktiska kollegium på sina skolor. De arbetar på uppdrag från skolor, kommuner, förvaltningar, Skolverket, Universitet, Högskolor mfl. och har föreläst vid flertalet nationella och internationella konferenser om sina erfarenheter av sitt arbete.

Henrik & Maria är knutna till och samarbetar med Göteborgs Universitet i att utveckla Learning study, Variationsteorin och Ämnesdidaktiskt Kollegium. De leder även ett nätverk av tusentals svenska lärare som arbetar med att utveckla sin undervisning med hjälp av Learning study, Ämnesdidaktiskt kollegium och Variationsteorin. För att ständigt utveckla sina utbildningar och förståelse för och inom kollegial undervisningsutveckling samverkar de med lärare, skolledare och forskare på många skolor, kommuner och Universitet i Sverige, Hong Kong och USA, samt är de själva verksamma lärare i praktiken.