Studier

Här hittar Ni exempel på dokumentationer av några genomförda Learning studies. De är inte tänkta som färdiga lektionsförslag utan de är tänkta för Er som är i starten av en studie eller arbetar med variationsteorin i Er planering och undervisning.